1. 0
« »

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Polska Komisja Akredytacyjna oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Forum Jakości 2017 - „O nową jakość kształcenia nauczycieli”, które odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 roku w Krakowie.

Głównym celem tegorocznego Forum jest kontynuacja debaty, dotyczącej zmian w kształceniu nauczycieli. Chcemy również przedstawić, opracowaną przez zespół ekspercki Polskiej Komisji Akredytacyjnej, rekomendację wzorców projakościowych dla studiów na kierunkach pedagogicznych i kierunkach prowadzonych w specjalnościach nauczycielskich. Analizie poddane zostaną również wytyczne wypracowane przez zespół międzyresortowy, w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Przedstawicieli zespołu będziemy także gościć na listopadowym Forum.

Jakość kształcenia nauczycieli jest troską nas wszystkich. Ich kwalifikacje warunkują społeczno-ekonomiczny i kulturowy rozwój naszego kraju. Dlatego w Forum udział wezmą przedstawiciele Uczelni, prowadzących kształcenie nauczycieli, jednostek, prowadzących doskonalenie zawodowe, władze samorządowe, dyrektorzy i sami nauczyciele.

Jesteśmy przekonani, że tematyka Forum Jakości 2017 spotka się z Państwa zainteresowaniem. Prosimy o dokonywanie rejestracji do dnia 3 listopada br.,
Szczegóły wydarzenia znajdują się w zakładce PROGRAM

Z poważaniem

prof. dr hab. Krzysztof  Diks

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Partnerzy