Opłaty

Koszt udziału jednej osoby w Forum Jakości wynosi 590 zł
Zgłoszeń i płatności można dokonywać do dnia 3 listopada 2017 r.

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o zarejestrowanie się w formularzu zgłoszeniowym. Dokonanie zgłoszenia oraz dokonanie przelewu jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w Forum Jakości.

W ramach opłaty konferencyjnej każdy z uczestników ma zapewnione:

  • udział w dwóch dniach Forum Jakości,
  • drukowane materiały konferencyjne,
  • posiłki i przerwy kawowe,
  • udział w uroczystej kolacji i koncercie,
  • transport na miejsce kolacji.


Dane do opłaty konferencyjnej:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Nr konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
Tytułem: „DK240, imię i nazwisko uczestnika”

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy nie zapewniają noclegów.
 
Organizatorzy nie przewidują zmniejszenia opłaty konferencyjnej z powodu udziału w części programu Forum Jakości.

 

Partnerzy