Program

PROGRAM FORUM JAKOŚCI „O nową jakość kształcenia nauczycieli”

Kraków, 16-17 listopada 2017 roku
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Aula A1, wejście od ul. Chmiela

Dzień pierwszy – 16 listopada 2017 r.

9.00 – 9.30
Rejestracja uczestników konferencji, bufet kawowy

9.30 – 10.00
Wystąpienia powitalne organizatorów

 • Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (Rektor UP)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Diks (przewodniczący PKA)

10.00 – 11.30

 • Jakość kształcenia nauczycieli: problemy i wyzwania - prof. dr hab. Krzysztof Diks (przewodniczący PKA, UW)
 • Rola uczelni pedagogicznych w kształceniu nauczycieli - prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (Rektor UP i przewodniczący KRUP)
 • Ocena i diagnoza kształcenia nauczycieli w doświadczeniach członków i ekspertów PKA - wprowadzenie dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, mgr Marcin Wojtkowiak (Zespół ds. wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską PKA)
 • Przygotowanie gminy miejskiej Kraków do nowych wyzwań edukacyjnych - dr Katarzyna Król (Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji i Sportu)

11.30 – 12.00
Przerwa kawowa

12.00 – 13.00
Formalne aspekty kształcenia, zatrudniania, podnoszenia i uznawania kwalifikacji nauczycieli.

 • przedstawiciel MNiSW
 • przedstawiciel MEN
 • Dyskusja


13.00 – 14.30
Lunch

14.30 – 16.00

 • System egzaminacyjny w polskiej oświacie a kształcenie nauczycieli – dr hab. Roman Dolata (UW)
 • Standardy kształcenia nauczycieli – stan zaawansowania prac nad nowym rozporządzeniem – prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz (przewodnicząca Zespołu ds. wypracowania standardów kształcenia przy MEN)
 • Dyskusja

16.00 – 16.30
Przerwa kawowa

16.30 – 18.00

 • Kształcenie nauczycieli (prezentacja przebiegu prac w ramach projektu MNiSW pn. „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli") – prof. dr hab. Bożena Muchacka (PKA, UP), dr Jerzy Lackowski (UJ), dr Stanisław Kowal (UP)
 • Kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie w rzeczywistości akademickiej nauczania przedmiotowego i pedagogicznego – prof. dr hab. Amadeusz Krause (PKA, UG)
 • Dyskusja i zakończenie obrad

20.00
Uroczysta kolacja
(Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)

 

Dzień drugi – 17 listopada 2017 r.

8.30 – 9.00
Bufet kawowy

9.00 – 11.30

 • Standardy przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie informatyki na miarę XXI wieku – prof. dr hab. Marek Maciej Sysło (UMK)
 • Dydaktyka w kształceniu nauczycieli – dr hab. Katarzyna Potyrała (UP)
 • Praktyki pedagogiczne i zawodowe w kształceniu nauczycieli – dr hab. Beata Jachimczak (PKA, UAM), dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł (PKA, UP), mgr Marcin Wojtkowiak (PKA)
 • Dyskusja


11.30 – 12.00
Przerwa kawowa

12.00 – 13.30
Seminaria równoległe

Seminarium 1

 • Specyfika kształcenia pedagogów na specjalnościach nauczycielskich – dr hab. Andrzej Ryk (UP), dr Ewa Dyduch (UP), dr Jolanta Rybska-Klapa, dr Olga Wyżga (UP)

Seminarium 2

 • Kształcenie nauczycieli przedmiotu, w tym nauczycieli języków obcych, w świetle doświadczeń PKA – prof. dr hab. Dariusz Dolański (PKA, UZ), dr Agnieszka Janiak Jasińska (PKA, UW), dr hab. Ariadna Strugielska (ekspert PKA, UMK)

Seminarium 3

 • Kształcenie w zakresie nauczycieli zawodu – dr Krzysztof Bondyra (UAM, ekspert PKA ds. pracodawców), mgr Sławomir Sobczyk (Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ekspert PKA ds. pracodawców)

13.30 – 14.00
Podsumowanie i zakończenie Forum Jakości - prof. dr hab. Krzysztof Diks (przewodniczący PKA)

14.00
Lunch

 

Partnerzy